FEMINISME OG KØNSROLLER 

FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948 siger at mænd og kvinder ”har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.” Det internationale samfund er dog stadig stærkt præget af kønsroller og kønsnormer, som påvirker den måde vi lever på. Flere af projektets deltagere, er bl.a. flygtet pga. kvindesynet og kvindens muligheder i det samfund de blev født i. Under dette tema fokuserer vi netop på dét: Kvindens rolle i forskel- lige samfund og kulturer, samt hvordan det påvirker den måde vi lever sammen på i Danmark.

_MG_3038.jpg
Henkok_MG_3107.jpg
Mayada_MG_5856F.jpg