SAMFUNDSFAG

GYMNASIALE UDDANNELSER

ShantaokF sammenkopieret.jpg

FAGLIGT FOKUS

I Samfundsfag opnår eleverne faglig fordybelse, viden og kundskaber indenfor kerneområdet sociologi. Gennem de to typer af forløb som vi udbyder til samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, får eleverne en dybdegående introduktion ud fra personlige fortællinger i både identitetsdannelse og socialisering, samt sociale og kulturelle forskelle. Du som lærer vælger, ét af de 9 temaer fra temapakkerne du gerne vil have fokus på.

Refleksiv workshop 

Vores workshops skaber refleksion og læring med afsæt i udstillingen og de portrætterede borgere fra 100% FREMMED?
Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 2 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? og tager fortællingen tilbage til 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religions- og ytringsfriheden blev vedtaget i FN. Herefter fortæller deltageren fra udstillingen sin personlige historier; om at komme fra et land til et andet og om hvordan de forskellige kulturmøder har præget egen udvikling og identitet. Eleverne inviteres til at still spørgsmål.

Abstract Colors 8

TEMAPAKKER

På den måde åbnes et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker

og fordomme. Dialogen kredser om forskellige måder og holdninger til at leve i et kulturelt, mangfoldigt samfund. Forløbet afsluttes med workshopøvelser, baseret på det eller de temaer I har valgt. Her får eleverne mulighed for at gå i dybden med de valgte temaer. Igennem refleksive øvelser i mindre grupper aktiveres alle elever i dialogen.

 

Oplæg - Tidligere flygtninge i dialog 

HVEM ER VI oplæg er til jer, som gerne vil engagere flere elever i dialogen på én gang. Efter oplægget er det muligt selv at arbejde videre med udstillingens temaer og portrætter på uddannelsesstedet. Oplæggene varer minimum halvanden time, og der kan tilkøbes ekstra tid op til 2,5 time.

Oplægget starter med en kort introduktion til udstillingsværket 100% FREMMED?  To-fire formidlere med flygtningebaggrund skiftes til at være i dialog med hinanden og eleverne. Formidlerne tegner et verdenskort af transnationale forbindelser til familie, venner og interessefællesskaber, der fletter sig ind og ud af den danske fortælling. Derved opnår eleverne
en forståelse af, hvordan vi er forbundet som borgere på tværs af landegrænser, og hvilke faktorer der påvirker den enkeltes identitetsdannelse.

”Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak”

– Eva Scherning, Østervangsskolen