Primærtekst: Naiha Khiljees digt ”Oprør er også for pæne piger” fra digtsamlingen Kære Søster, Lindhardt og Ringhof 2020 

Digtoplæsning på Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=yvPWz0D0Xic

Grundbog: Litteratur med udsyn. Bind 1. Globale perspektiver i danskundervisningen. Af Thor Gustafsson, Rasmus Urup Kjeldsen & Anders Hedegaard Kristiansen. Dansklærerforeningens Forlag 2016, s. 11-25.

PowerPoint: Slides til brug i undervisningen

Opgaveark: Migrationsbegreber

Begrebskort: Migrationslitteratur

Portræt fra 100% FREMMED?: Manila Ghafuri

Migrationslitteratur med Naiha Khiljee

Tid: 2 moduler à 90 min.

Fag: DANSK: Litteratur – Lyrik – litteraturhistorie – metode analyse og fortolkning – multimodalt

Faglige mål: 

  • Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund

  • Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

  • Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden

  • Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund

  • Demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder

Lærervejledning til Naiha Khiljee

Download PDF

  • Fortæl eleverne, at I som opfølgning på besøget fra 100 % FREMMED skal arbejde med temaet migration og giv en kort introduktion til forløbet.

Step 2

  • Repetition fra besøg og lektie: Eleverne udfylder opgavearket om migration, immigration og emigration (definitioner samt over- og underbegreber) og evaluerer med sidemanden.

Opgaveark: Migrationsbegreber