top of page

SAMFUNDSFAG

GYMNASIALE UDDANNELSER

Billedkunst workshop HTG.jpg

FAGLIGT FOKUS

I Samfundsfag opnår eleverne faglig fordybelse, viden og kundskaber indenfor kerneområdet sociologi. Gennem de to typer af forløb som vi udbyder til samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, får eleverne en dybdegående introduktion ud fra personlige fortællinger i både identitetsdannelse og socialisering, samt sociale og kulturelle forskelle. Du som lærer vælger ét af de 9 temaer fra temapakkerne du gerne vil have fokus på.

Refleksiv workshop 

Vores workshops skaber refleksion og læring med afsæt i udstillingen og de portrætterede borgere fra 100% FREMMED?
Workshopforløbende afholdes af en historiefortæller med flygtningebaggrund og en samfundsfaglig skoleformidler. Workshops kan vare 2 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? og tager fortællingen tilbage til 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religions- og ytringsfriheden blev vedtaget i FN. Herefter fortæller deltageren fra udstillingen sin personlige historier; om at komme fra et land til et andet og om hvordan de forskellige kulturmøder har præget egen udvikling og identitet. Eleverne inviteres til at stille spørgsmål.

TEMAPAKKER

Abstract Colors 8

På den måde åbnes et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker

og fordomme. Dialogen kredser om forskellige måder og holdninger til at leve i et kulturelt, mangfoldigt samfund. Forløbet afsluttes med workshopøvelser, baseret på det eller de temaer I har valgt. Her får eleverne mulighed for at gå i dybden med de valgte temaer. Igennem refleksive øvelser i mindre grupper aktiveres alle elever i dialogen.

 

Oplæg og arrangementer

HVEM ER VI oplæg er til jer, som gerne vil engagere flere elever end en enkelt klasse i dialogen på én gang. Oplæggene varer min. 1 time.

 

Vores format for oplæg er fleksibelt, så det kan tilpasses netop jeres elevgruppe, fag og tema. Se evt. vores temapakke eller kontakt os med jeres eget fokus. Vi tilbyder:

  • Det klassiske oplæg, hvor min. Én af vores fortællere med flygtningebaggrund fortæller sin historie til eleverne. Fortællingen kan f.eks. omhandle: flugt/krig, religion, identitet/kultur.

  • Samtalesalon. To-fire formidlere med flygtningebaggrund skiftes til at være i dialog med hinanden og eleverne. Formidlerne bruger historiefortælling til at oplyse eleverne om et givent emne, ud fra hver deres ståsted og erfaringer. Derved opnår eleverne en forståelse af, hvordan vi er forbundet som borgere på tværs af landegrænser, og hvilke faktorer der påvirker den enkeltes identitetsdannelse, kultur, værdier samt politiske og religiøse ståsted.

  • En af ovennævnte oplægsformer kombineres med enten en portræt- eller refleksiv workshop. Her vil vi komme et større hold af formidlere til jeres uddannelsessted. Efter oplægget vil vi inddele eleverne i mindre grupper (max 40 på hold) for at kunne arbejde videre med dem i mere trygge omgivelser, hvor dialogen, refleksionen og kreativiteten kan få lov at udfolde sig.

download1.jpg
_MG_6355 færdig.jpg
bottom of page