Iscenesat Identitet 

Vores Workshopformat forlænger visionen fra 100% Fremmed? om at bruge det iscenesatte fotografi til at skabe større social bevidsthed om flygtninge og identitet tematikker - Nu ved at bruge metoden til bedre at forstå os selv. For det er som bekendt svært at forstå "den anden", hvis man ikke forstår sig selv.

 

Gennem 100% Fremmed?s læringsforløb, er det blevet klart, at de studerende mangler en metode til at beskrive deres personlige og kollektive identitet. Det afspejler en mere generel tendens i samfundet, hvor vi afkræver flygtninge og indvandrer, at de konstant definerer og står på mål for deres identitet, men hvor vi selv får berøringsangst, når pilen peger tilbage på os.

Derfor har vi udviklet en 15 timers workshop hvor eleverne selv arbejder med identitet med inspiration fra tidligere flygtninge og billedkunstnere. Efter et pilotforløb med 180 skoleelever viser vores evaluering, at eleverne har fundet det meget grænseoverskridende og svært at svare på spørgsmålene "hvem er jeg" og "hvem er vi".  

Vi har derfor indgået et langvarigt samarbejde med UNESCO Verdensmålskolerne i Danmark, hvor skoleelever i folkeskoler, på gymnasier og højskoler udfordres på at skabe deres egen version af 100% FREMMED?. De overvejer hvad deres statististiske kategorier betyder for deres egne muligheder og begrænsninger, og portrætterer deres personlige, sociale og kollektive identitet i lokale landskaber. Derved opstår der en forståelse af, at Identitet både er psykologisk, etisk, æstetisk og social. 

 

Samtidig udfordrer workshoppen de unges brug af "billeder som kommunikation" eller som et redskab alene til at dele deres præstationer og oplevelser på nettet. Vi beder dem i stedet skabe portrætter, der er situerede i en kultur, et sted og en tid. De gennemgår simple øvelser i portrættering, hvor kropsholdning og gestik skaber en række forskellige udtryk. Herfra skaber de iscenesatte, fælles portrætter af deres sociale og kollektive identitet. Her er skolens rum i sig selv et særligt udtryk for "det danske fællesskab" - hvad består skolens mange fællesskabs aktiviteter i? hvilke fællesskabsformer fravælger vi? hvad siger det om vores værdier, og hvordan er det for mennesker med andre etniske og kulturelle baggrunde at indgå i?

billeder 

Iscenesat fotografi som metode for større social bevidsthed

ved at diskutere mulige scenarier for kollektiv national identitet og der deres forskellige positioner i billederne opnår eleverne  en dybere forståelse for hinandens sociale, politiske, identitets- og værdimæssige perspektiver. copy paste!!!! - insæt billeder.. 

Iscenesat fotografi som strategi  

Workshoppen er udviklet af fotografisk billedkunstner og kurator Maja Nydal og filosof og specialpædagog Nawras Al-Hashimi og afholdes gennem UNESCO Verdensmålskolerne i Danmark i samarbejde med Ungdomsbyen. Forløbene er støttet af Statens Kunstfond og Augustinusfonden. 

HER INDSÆT BILLEDRÆKKE MED EKSEMPLER 

FILMPORTRÆTTER I UNDERVISNINGEN   

Filmportrætterne er skabt i forbindelse med 100% FREMMED? og dykker ned i særlige temaer omkring identitet, som de portrætterede selv har ønsket at bringe frem. Portrætterne er skabt i samarbejde BAMA ved Babara Kaja Kaniewska og Mads Hemmingsen.