top of page

ARRANGEMENTER OG OPLÆG 

For at udøve globalt medborgerskab, må vi forstå verden omkring os og vores egen plads i den. 100% FREMMED? og netværket for UNESCO Verdensmålsskoler samarbejder derfor om et nyt læringstilbud, hvor tidligere flygtninge og billedkunstnere inspirerer skoleelever til at arbejde med interkulturel identitet.

Workshoppen forlænger visionen fra 100% Fremmed? om at bruge det iscenesatte fotografi til at skabe større bevidsthed om interkulturel identitetsdannelse. For at komme videre fra et ”dem og os” tankesæt, er det vigtigt at forstå, at vi alle kan relatere til den interkulturelle erfaring på forskellige niveauer.  

Det er svært at forstå ”den anden” hvis man ikke har et sprog til at beskrive sig selv. Derfor har vi udviklet en 12 timers workshop, hvor elever i folkeskoler, på gymnasier og videregående uddannelser udfordres til at skabe deres egen version af kunstprojektet 100% FREMMED?. De overvejer hvad deres statististiske kategorier betyder for deres muligheder og begrænsninger og opnår en forståelse af, at identitet er kompleks og sammensat. 

 

Vi bruger det iscenesatte fotografi til at skabe dialog om sociale emner og stereotyper der vedrører vores personlige, sociale og kollektive identitet. Ved at diskutere mulige iscenesættelser for de tre identitetstyper, opnår eleverne en dybere forståelse for hinandens sociale, politiske, og værdimæssige ståsteder.

Personlig identitet, Lindbjergkolen Herning 

Personlig Identitet, EUC Syd, Sønderborg

Social og kollektiv identitet, Askov Højskole. Fotos: elevproduktioner og Maja Nydal Eriksen 

Social og kollektiv identitet, Gladsaxe Gymnasium, Fotos: elevproduktioner og Maja Nydal Eriksen 

Social og kollektiv identitet, EUC Syd, Fotos: elevproduktioner og Maja Nydal Eriksen 

Social og kollektiv identitet, Lindbjergskolen, Herning, Fotos: elevproduktioner og Maja Nydal Eriksen 

_MG_9989.jpg

Forløbene præsenteret på denne side er finansieret af Unesco Verdensmålsskolenetværket, Augustinus Fonden og Statens Kunstfond. 

Augustinus_Fonden_logo_RGB.jpg
bottom of page