top of page

HVEM ER VI

Undevisniningsforløb i folkeskolen

Når vi kommer på besøg på jeres skole, lægger vi en miniudstilling af kunstprojektet 100% FREMMED?

ud i klasselokalet. Tidligere flygtninge og skoleformidlere åbner et samtalerum, hvor det er tilladt at italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger til flerkulturelle temaer. Eleverne relaterer ofte direkte til vores portrætter og fortællinger om at finde et tilhørsforhold i verden - og føle sig fremmed eller udenfor i processen. 

Der udbydes tre typer af forløb: 1) Refleksive forløb på 2-3 timer, hvor eleverne italesætter tanker, fordomme og holdninger til flerkulturelle temaer gennem dialogbaseret øvelser. 2) Portrætworkshop på 3 timer, hvor vi giver skoleelever redskaber til at beskrive sig selv i foto og tekst og vise andre sammenhænge og forskelle mellem eleverne, end dem de ser til dagligt. 3) udvidede workshopforløb på 12 timer, hvor vi integrerer elementer fra både vores portrætworkshops og refleksive forløb. Over to undervisningsdage får eleverne kompetencer til at forstå og indgå i samtaler om almene menneskelige kulturelle. 

 

Den enkelte lærer kan selv skræddersy deres undervisningsforløb i både fag- og temapakker. Forløbene udbydes til folkeskolens mellemtrin og udskoling i fagene dansk og billedkunst og samfundsfag (udskoling). Alle deltagende lærere får adgang til vores læringsportal med undervisningsmateriale til brug i klassen før og/eller efter vores besøg, alle 250 portrætter fra udstillingen, samt vores film og temapakker.

20210622_122803.jpg
20190322_095730.jpg
20190523_105015.jpg

LÆRINGSFORLØB OG  UNDERVISNINGSMATERIALE

REFLEKSIVE OG PORTRÆTWORKSHOPS
(2-3 timer)

UDVIDEDE TEMADAGE
(12 timer)

Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite

Mellemtrin 

Udskoling

Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite
Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite
Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite
Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite
Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite

5 - 10. klasse 

Læringsredskaber

(kun for lærere og elever)

klik her

bottom of page