100% FREMMED? 

Undevisniningsforløb i folkeskolen

Når vi kommer på besøg på jeres skole, sætter vi en miniudstilling af kunstprojektet 100% FREMMED?

op i klasselokalet. Tidligere flygtninge og skoleformidlere åbner et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger til flygtningetematikker. Eleverne relaterer ofte direkte til vores portrætter og fortællinger om at finde et tilhørsforhold i verden - og føle sig fremmed eller udenfor i processen. 

Der udbydes tre typer af forløb; refleksive forløb, portrætworkshops (1,5-3 timer) og kreative forløb (10-15 timer). Alle forløb udbydes også tværfagligt. 

 

Den enkelte lærer kan selv skræddersy deres  undervisningsforløb i både fag- og temapakker. Forløbene udbydes til folkeskolens mellemtrin og udskoling i fagene dansk og billedkunst og samfundsfag (udskoling).

LÆRINGSFORLØB OG  UNDERVISNINGSMATERIALE

Mellemtrin 

Udskoling

5 - 9. klasse 

REFLEKSIVE OG PORTRÆTWORKSHOPS

KREATIVE FORLØB 

Læringsredskaber

(kun for lærere og elever)

klik her

Læringsportal

(kun for lærer og elever)

klik her