BILLEDKUNST

GYMNASIALE UDDANNELSER

Thavayogavanian Kangaivereraniyan kopi.j

FAGLIGT FOKUS

Både vores workshops og oplæg i billedkunst, bidrager til billedkunstfagets faglige formål, om at give eleverne en reflekteret analytisk tilgang til visuelle fænomener og viden om disse fænomeners historiske, kulturelle og menneskelige betydning, lokalt såvel som globalt.

Portrætworkshop 

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? gennem en analytisk visning af en række portrætter fra værket, med udgangspunkt i visuel historiefortælling. Herefter fortæller deltageren fra udstillingen sin personlige historier; om at komme fra et land til et andet og om hvordan de forskellige kulturmøder har præget egen udvikling og identitet, og hvordan det fortolkes i deres udstillingsportræt. Eleverne inviteres til at stille spørgsmål.

Vi taler om identitetsfremstilling og om hvordan flygtninge- tematikker vises i medier, historiebøger og på museer. Eleverne klædes på til bedre at forstå den billedkultur de selv er en del af på de sociale medier. I workshopdelen skaber eleverne deres egne portrætter i tråd med udstillingen. De skaber enten 1) et selvportræt, der viser en situation, et møde, et minde eller en følelse de selv har haft i forhold til at føle sig fremmed eller 2) et portræt som fortolker deres sociale, religiøse og familiære tilhørsforhold. I processen overvejer de tilvalg og fravalg ift. komposition, stemning, lys, skala, objekter, statister, farver mm. som vigtige dele af historiefortællingen. Portrætworkshoppen ender ud meden lille udstilling, som kan vises på skolen.

Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 3 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.


Oplæg - Artist Talk med Maja Nydal

Gennem artist talks kan eleverne møde kunstneren bag Danmarks største, borgerinvolverende kunstprojekt. Maja fortæller om tilblivelsen af værket 100% FREMMED?, om arbejdet med de iscenesatte fotografier og det at bruge kunsten til at skabe social forandring. Hun taler om hvordan man kan arbejde med flygtninge
og migrationstematikker rundt om mediernes snævre fokus.

Derved opbygger eleverne en analytisk tilgang til hvordan ”fortællingen om flygtningene” er skabt gennem tiden. Præsentationen udgør samtidigt et eksempel på, hvordan man kan arbejde med portrættering som historiefortælling overfor den mere selvpromoverende kultur på de sociale medier.

 

Oplægget varer en time og kan kombineres med, at en af de tidligere flygtninge fortæller om deres oplevelser med projektet (to timer).

FAGLIGE MÅL

  • Undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori

  • Eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af visuel eller rumlig karakter i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne værker

  • Forklare valg og fravalg, muligheder og begrænsninger i æstetiske og innovative processer

  • Udvælge, sammenligne og analysere et relevant visuelt og rumligt materiale med udgangspunkt i en problemstilling. Elevernes eget arbejde skal indgå i materialet

  • Anvende fagterminologi

  • Kommunikere om og ved hjælp af visuelle virkemidler, herunder digitale

  • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag