DANSK

GYMNASIALE UDDANNELSER

NilofarHFoksidste version _MG_2157.jpg

FAGLIGT FOKUS

I Dansk opnår eleverne evner til at kunne udtrykke sig selvstændigt om kulturelle, sociale og religiøse forskelligheder mellem mennesker, hvilket er med til at udvikle deres udtryksfærdighed og kritisk-analytiske sans. På denne måde er vores forløb med til at fremme danskfagets formål om at fremme elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund. Du som lærer vælger, ét af de 9 temaer fra temapakkerne du gerne vil have fokus på.

Refleksiv workshop 

Vores workshops skaber refleksion og læring med afsæt i udstillingen og de portrætterede borgere fra 100% FREMMED?
Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 2 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? og tager fortællingen tilbage til 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religions- og ytringsfriheden blev vedtaget i FN. Herefter fortæller deltageren fra udstillingen sin personlige historier; om at komme fra et land til et andet og om hvordan de forskellige kulturmøder har præget egen udvikling og identitet. Eleverne inviteres til at still spørgsmål. På den måde åbnes et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker

og fordomme. Dialogen kredser om forskellige måder og holdninger til at leve i et kulturelt, mangfoldigt samfund. Forløbet afsluttes med workshopøvelser, baseret på det eller de temaer I har valgt. Her får eleverne mulighed for at gå i dybden med de valgte temaer. Igennem refleksive øvelser i mindre grupper aktiveres alle elever i dialogen.

UV-MATERIALE TIL DANSK

Oplæg - Tidligere flygtninge i dialog 

HVEM ER VI oplæg er til jer, som gerne vil engagere flere elever i dialogen på én gang. Efter oplægget er det muligt selv at arbejde videre med udstillingens temaer og portrætter på uddannelsesstedet. Oplæggene varer minimum halvanden time, og der kan tilkøbes ekstra tid op til 2,5 time.

Oplægget starter med en kort introduktion til udstillingsværket 100% FREMMED?  To-fire formidlere med flygtningebaggrund skiftes til at være i dialog med hinanden og eleverne. Formidlerne tegner et verdenskort af transnationale forbindelser til familie, venner og interessefællesskaber, der fletter sig ind og ud af den danske fortælling. Derved opnår eleverne
en forståelse af, hvordan vi er forbundet som borgere på tværs af landegrænser, og hvilke faktorer der påvirker den enkeltes identitetsdannelse.

TEMAPAKKER

Abstract Colors 8

Når du booker enten en workshop eller et oplæg med HVEM ER VI i Danskfaget, vil du også modtage adgang til vores undervisningsmateriale som både findes digitalt og som PDF. Materialet indeholder bl.a. migrationslitteratur og identitetsfortolkning med hhv. forfatteren Jamal Bendahman og digteren Naiha Khiljee, samt et forløb om argumentation i den offentlige debat.

Materialet understøtter følgende faglige mål:

  • Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund

  • Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

  • Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden

  • Demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund

  • Demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

  • Demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder

  • Undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes (HF)