top of page

HISTORIE

GYMNASIALE UDDANNELSER

IMG_5015.jpeg

FAGLIGT FOKUS

I Historie opnår eleverne i faget indsigt i historisk og kulturel forandring, hvilket styrker deres evne til at forstå egen kultur og møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer.

 

Generelt vil vores forløb i historie fokusere på ét eller flere emner indenfor kernestoffet:

  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie

  • Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv

  • Globalisering

Det er også muligt at forespørge om fokus indenfor én eller flere specifikke krige eller konflikter i Europa og/eller verden siden 1956, som har bragt mennesker på flugt til Danmark. Efter aftale, vil workshop eller oplæg fokuseres omkring dét faglige område, du som lærer vælger. 

Refleksiv workshop 

Vores workshops skaber refleksion og læring med afsæt i udstillingen og de portrætterede borgere fra 100% FREMMED?
Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 2 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? og tager fortællingen tilbage til 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religions- og ytringsfriheden blev vedtaget i FN. Herefter fortæller deltageren fra udstillingen sin personlige historier; om at komme fra et land til et andet og om hvordan de forskellige kulturmøder har præget egen udvikling og identitet. Eleverne inviteres til at still spørgsmål.

Hisham-færdig-_MG_1120.jpg

På den måde åbnes et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker

og fordomme. Dialogen kredser om forskellige måder og holdninger til at leve i et kulturelt, mangfoldigt samfund. Forløbet afsluttes med workshopøvelser, baseret på det eller de temaer I har valgt. Her får eleverne mulighed for at gå i dybden med de valgte temaer. Igennem refleksive øvelser i mindre grupper aktiveres alle elever i dialogen.

 

Oplæg og arrangementer

HVEM ER VI oplæg er til jer, som gerne vil engagere flere elever end en enkelt klasse i dialogen på én gang. Oplæggene varer min. 1 time.

 

Vores format for oplæg er fleksibelt, så det kan tilpasses netop jeres elevgruppe, fag og tema. Se evt. vores temapakke eller kontakt os med jeres eget fokus. Vi tilbyder:

  • Det klassiske oplæg, hvor min. Én af vores fortællere med flygtningebaggrund fortæller sin historie til eleverne. Fortællingen kan f.eks. omhandle: flugt/krig, religion, identitet/kultur eller om et specifikt land/konflikt relevant for historiefaget.

  • Samtalesalon. To-fire formidlere med flygtningebaggrund skiftes til at være i dialog med hinanden og eleverne. Formidlerne bruger historiefortælling til at oplyse eleverne om et givent emne, ud fra hver deres ståsted og erfaringer. Derved opnår eleverne en forståelse af, hvordan vi er forbundet som borgere på tværs af landegrænser, og hvilke faktorer der påvirker den enkeltes identitetsdannelse, kultur, værdier samt politiske og religiøse ståsted.

  • En af ovennævnte oplægsformer kombineres med enten en portræt- eller refleksiv workshop. Her vil vi komme et større hold af formidlere til jeres uddannelsessted. Efter oplægget vil vi inddele eleverne i mindre grupper (max 40 på hold) for at kunne arbejde videre med dem i mere trygge omgivelser, hvor dialogen, refleksionen og kreativiteten kan få lov at udfolde sig.

IMG_5471.jpg
bottom of page