HISTORIE

GYMNASIALE UDDANNELSER

_MG_6355 færdig.jpg

FAGLIGT FOKUS

I Historie opnår eleverne i faget indsigt i historisk og kulturel forandring, hvilket styrker deres evne til at forstå egen kultur og møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer.

 

Generelt vil vores forløb i historie fokusere på ét eller flere emner indenfor kernestoffet:

  • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie

  • Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv

  • Globalisering

Det er også muligt at forespørge om fokus indenfor én eller flere specifikke krige eller konflikter i Europa og/eller verden siden 1956, som har bragt mennesker på flugt til Danmark. Efter aftale, vil workshop eller oplæg fokuseres omkring dét faglige område, du som lærer vælger. 

Refleksiv workshop 

Vores workshops skaber refleksion og læring med afsæt i udstillingen og de portrætterede borgere fra 100% FREMMED?
Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 2 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? og tager fortællingen tilbage til 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religions- og ytringsfriheden blev vedtaget i FN. Herefter fortæller deltageren fra udstillingen sin personlige historier; om at komme fra et land til et andet og om hvordan de forskellige kulturmøder har præget egen udvikling og identitet. Eleverne inviteres til at still spørgsmål.

På den måde åbnes et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker

og fordomme. Dialogen kredser om forskellige måder og holdninger til at leve i et kulturelt, mangfoldigt samfund. Forløbet afsluttes med workshopøvelser, baseret på det eller de temaer I har valgt. Her får eleverne mulighed for at gå i dybden med de valgte temaer. Igennem refleksive øvelser i mindre grupper aktiveres alle elever i dialogen.

 

Oplæg - Tidligere flygtninge i dialog 

HVEM ER VI oplæg er til jer, som gerne vil engagere flere elever i dialogen på én gang. Efter oplægget er det muligt selv at arbejde videre med udstillingens temaer og portrætter på uddannelsesstedet. Oplæggene varer minimum halvanden time, og der kan tilkøbes ekstra tid op til 2,5 time.

Oplægget starter med en kort introduktion til udstillingsværket 100% FREMMED?  To-fire formidlere med flygtningebaggrund skiftes til at være i dialog med hinanden og eleverne. Formidlerne tegner et verdenskort af transnationale forbindelser til familie, venner og interesse fællesskaber, der fletter sig ind og ud af den danske fortælling og globale fortælling. Formidlerne fortæller om deres personlige forhold til religion, kultur og identitet, og eleverne inviteres til løbende at stille spørgsmål. Derved opnår eleverne en forståelse af, hvordan vi er forbundet som borgere på tværs af kulturelle, sociale og religiøse forskelle og hvilke faktorer der påvirker den enkeltes identitetsdannelse.