HVEM ER VI  

”Vi ser HVEM ER VI som et vigtigt og nyskabende initiativ der kan bidrage til at fremme inkluderende læringsmiljøer uden mobning og diskrimination. Dertil er projektet et stærkt eksempel på kunstens og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling i samfundet”

– Anna Enemark, Generalsekretær, den Danske UNESCO-nationalkommission.

HVEM ER VI er en læringsplatform, hvor kunsten skaber en ny samtalekultur om flugt- og identitetstematikker med skoleelever og tidligere flygtninge fra hele Danmark. Platformen holder samtalen  igang, uaf-

hængigt af mediernes, politikerns og kunstens skiftende fokus.  

 

De unge er morgendagens meningsdannere og beslutningstagere. Gennem HVEM ER VI gør de nu op med ”de voksnes” polariserede debatkultur I partnerskab med folkeskoler, gymnasier, højskoler med flere, erstatter de spørgsmålet om "fremed-

hed over for danskhed" med spørgsmålet HVEM ER VI? Det skaber en læringssituation i stedet for en fastlåst fortælling om "os og dem".

 

Samtalerne visualiseres løbende under samtaleværker og skaber rammerne for kunstens indhold. 

LÆRINGSFORLØB 

”HVEM ER VI undervisningsmateriale er det første i Danmark, der beskæftiger sig med det at have en dobbelt kulturel identitet. Kombinationen af tværfaglighed og muligheden for at behandle emner som identitet og selvrepræsentation med afsæt i flygtningetematikken udfylder et stort tomrum i skoleregi.”

– Signe Winther Brinkmann, Koordinator, skole og uddannelse, Randers Kommune.

HVEM ER VI-læringsforløb omhandler kulturel, værdimæssig og religiøs mangfoldighed. Tidligere flygtninge varetager selv læringsforløbene som bygger på fakta og statistik i samspil med den personlige fortælling. 

 

Læringsforløbende understøtter i særlig grad verdensmåls-skolernes målsætning om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Det vil sige, at eleverne bliver i stand til at sætte sig i andres sted, indgå i fordomsfrie dialoger og forstå kulturel kom­pleksitet. Vi diskuterer blandt andet forskellige perspektiver på demokrati, religion, køn og ligestilling, tilhørsforhold og identitetsfølelse. 

 

HVEM ER VI tager afsæt i kunstprojektet 100% Fremmed? der gennem 250 portrætter repræsenterer de 167.000 mennesker der har fået asyl i Danmark siden 1956. Udstillingen foldes ud i klas-serne og giver eleverne kompetence til bedre at forstå den visuelle kultur værket kommenterer på. Undervisningsmateriale og læringsforløb er udviklet i samarbejde med lærere, skolekon-sulenter og projektets deltagere. 

SÅDAN FOREGÅR DET 

Vi sætter en miniudstilling af kunstprojektet 100% FREMMED? op på skolen og åbner et rum sammen med eleverne, hvor det er tilladt at italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger til flygtningetematikker. Eleverne relaterer ofte  direkte til deltagernes portrætter og fortællinger om at finde et tilhørsforhold i verden - og føle sig fremmed eller udenfor i processen. 

Der udbydes to typer af workshop; refleksive forløb og portrætworkshop. Alle forløb udbydes også tværfagligt. Den enkelte lærer kan selv skræddersy deres  undervisningsforløb i både fag- og temapakker. Forløbene udbydes til folkeskolens mellemtrin og udskoling i fagene dansk og billedkunst og samfundsfag (udskoling).

MELLEMTRIN 

UDSKOLING 

Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite