HVEM ER VI  

”Vi ser HVEM ER VI som et vigtigt og nyskabende initiativ der kan bidrage til at fremme inkluderende læringsmiljøer uden mobning og diskrimination. Dertil er projektet et stærkt eksempel på kunstens og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling i samfundet”

– Anna Enemark, Generalsekretær, den Danske UNESCO-nationalkommission.

HVEM ER VI er en læringsplatform, hvor kunsten skaber en ny samtalekultur om flugt- og identitetstematikker med skoleelever og tidligere flygtninge fra hele Danmark. Platformen holder samtalen  igang, uaf-

hængigt af mediernes, politikerns og kunstens skiftende fokus.  

 

De unge er morgendagens meningsdannere og beslutningstagere. Gennem HVEM ER VI gør de nu op med ”de voksnes” polariserede debatkultur I partnerskab med folkeskoler, gymnasier, højskoler med flere, erstatter de spørgsmålet om "fremed-

hed over for danskhed" med spørgsmålet HVEM ER VI? Det skaber en læringssituation i stedet for en fastlåst fortælling om "os og dem".

 

Samtalerne visualiseres løbende under samtaleværker og skaber rammerne for kunstens indhold. 

Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite

LÆRINGSFORLØB 

”Endnu en gang tusind tak for en fantastisk uge. Vi har virkelig nydt at have jer på besøg og vi har alle fået SÅ meget ud af det - både børn og voksne. Selv de kollegaer som ellers er svære at begejstre kunne slet ikke få armene ned i dag. Børnene har være på fra start til slut og har været langt mere aktive end vi har set dem før. TAK!” 

 

- Betina Vium Andersson, Horsens Byskole

”HVEM ER VI undervisningsmateriale er det første i Danmark, der beskæftiger sig med det at have en dobbelt kulturel identitet. Kombinationen af tværfaglighed og muligheden for at behandle emner som identitet og selvrepræsentation med afsæt i flygtningetematikken udfylder et stort tomrum i skoleregi.”

– Signe Winther Brinkmann, Koordinator, skole og uddannelse, Randers Kommune.

” Det er en super flot og inspirerende udstilling, og det var et godt tilrettelagt forløb, der var meget nemt at gå til. Jeg var helt vild med det. Eleverne synes at Nawras´s personlige fortælling var vildt spændende, og du kunne høre en knappenål falde på gulvet, da han fortalte – til trods for, at der sad 48 børn og lyttede” 

– Diana Kristoffersen Dybkjær, Lundgårdskolen, Herning

HVEM ER VI-læringsforløb omhandler kulturel, værdimæssig og religiøs mangfoldighed. Tidligere flygtninge varetager selv læringsforløbene som bygger på fakta og statistik i samspil med den personlige fortælling. 

 

Læringsforløbende understøtter i særlig grad verdensmåls-skolernes målsætning om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Det vil sige, at eleverne bliver i stand til at sætte sig i andres sted, indgå i fordomsfrie dialoger og forstå kulturel kom­pleksitet. Vi diskuterer blandt andet forskellige perspektiver på demokrati, religion, køn og ligestilling, tilhørsforhold og identitetsfølelse. 

 

HVEM ER VI tager afsæt i kunstprojektet 100% Fremmed? der gennem 250 portrætter repræsenterer de 167.000 mennesker der har fået asyl i Danmark siden 1956. Udstillingen foldes ud i klas-serne og giver eleverne kompetence til bedre at forstå den visuelle kultur værket kommenterer på. Undervisningsmateriale og læringsforløb er udviklet i samarbejde med lærere, skolekon-sulenter og projektets deltagere.