top of page

MEDIEFAG

GYMNASIALE UDDANNELSER

Snapseed.jpg

FAGLIGT FOKUS

Vores workshops og oplæg i mediefaget, bidrager til fagets faglige formål, om at udvikle elevernes evne til at analysere, perspektivere og kritisk vurdere produktioner inden for fiktion, fakta og blandinger mellem disse former indenfor foto- og filmmediet. Portrætworkshops er yderligere med til at udvikle elevernes evne til at udtrykke sig selvstændigt og nuanceret i billeder, således at de bliver aktive, kreative, innovative og reflekterende deltagere i mediesamfundet.

Portrætworkshop 

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? gennem en analytisk visning af en række portrætter fra værket, med udgangspunkt i visuel historiefortælling. Herefter fortæller deltageren fra udstillingen sin personlige historier; om at komme fra et land til et andet og om hvordan de forskellige kulturmøder har præget egen udvikling og identitet, og hvordan det fortolkes i deres udstillingsportræt. Eleverne inviteres til at stille spørgsmål.

Vi taler om identitetsfremstilling og om hvordan flygtninge- tematikker vises i medierne. Eleverne klædes på til bedre at forstå den billedkultur de selv er en del af på de sociale medier. I workshopdelen skaber eleverne deres egne portrætter i tråd med udstillingen. De skaber enten 1) et selvportræt, der viser en situation, et møde, et minde eller en følelse de selv har haft i forhold til at føle sig fremmed eller 2) et portræt som fortolker deres sociale, religiøse og familiære tilhørsforhold. I processen overvejer de tilvalg og fravalg ift. komposition, stemning, lys, skala, objekter, statister, farver mm. som vigtige dele af historiefortællingen. Portrætworkshoppen ender ud meden lille udstilling, som kan vises på skolen.

Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 3 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.


Oplæg - Artist Talk med Maja Nydal

Gennem artist talks kan eleverne møde kunstneren bag Danmarks største, borgerinvolverende kunstprojekt. Maja fortæller om tilblivelsen af værket 100% FREMMED?, om arbejdet med de iscenesatte fotografier både i fotos og film, samt hvordan hun forsøger at bruge kunsten til at skabe social forandring. Hun taler om hvordan man kan arbejde med flygtninge
og migrationstematikker rundt om mediernes snævre fokus.

 

Derved opbygger eleverne en analytisk tilgang til hvordan ”fortællingen om flygtningene” er skabt gennem tiden. Præsentationen udgør samtidigt et eksempel på, hvordan man kan arbejde med portrættering som historiefortælling overfor den mere selvpromoverende kultur på de sociale medier.

 

Oplægget varer en time og kan kombineres med, at en af de tidligere flygtninge fortæller om deres oplevelser med projektet (to timer).

FAGLIGE MÅL

  • Anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier

  • Redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former

  • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

  • I grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion

_MG_9774.jpeg
IMG_4102 2.jpeg
bottom of page