top of page

RELIGION

GYMNASIALE UDDANNELSER

20190509_125913.jpg

FAGLIGT FOKUS

I Religion får eleverne en introduktion som gennem den personlige fortælling giver dem forståelse af religioner og religioners betydning for mennesker og samfund. De får indsigt i ligheder og forskelle inden for de enkelte religioner og mellem religionerne indbyrdes. Eleverne tilegner sig forudsætninger for at analysere, tage stilling til og agere i forhold til religioners rolle i en nutidig lokal, national og global sammenhæng, og får forståelse for, hvordan egne og andres holdninger kan være påvirket af forskellige religiøse og sekulære traditioner.

Religion og tro - HVEM ER VI workshops og oplæg

Halvdelen af verdens befolkning har en tro og identificerer sig med en religiøs overbevisning i større eller mindre grad. Samtidig viser undersøgelser, at der er færrest borgere der har en tro i Skandinavien og særligt i Danmark. Vores ståsted i forhold religion definerer os ofte som samfund og individer, så hvordan er det at gå fra et religiøst værdisæt til et andet? eller til et overvejende
ateistisk samfund? og hvad betyder tro for den enkelte?  Hvordan kan f.eks. en islamisk levemåde sammenlignes med en ateistisk levemåde? Dette er spørgsmål som formidleren vil komme omkring med sin personlige fortælling og gå i dialog med eleverne om.

 

Refleksiv workshop 

Vores workshops skaber refleksion og læring med afsæt i udstillingen og de portrætterede borgere fra 100% FREMMED?


Workshopforløbende afholdes af én til to formidlere med  flygtningebaggrund. Workshops kan vare 2 – 6 timer og afholdes for én elevgruppe ad gangen, med det formål at alle eleverne indgår i dialogen.

Vi starter forløbet med at præsentere udstillingsværket 100% FREMMED? og tager fortællingen tilbage til 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religions- og ytringsfriheden blev vedtaget i FN. Igennem udstillingens fortællinger reflekterer vi
i fællesskab med eleverne over begreberne identitet, religionsfrihed- og værdisæt.

Tri_MG_4224.jpg

Skoleformidleren med fygtningebaggrund vil fortælle eleverne sin personlige historie, om at komme fra et land til et andet, fra en religions kultur til en anden, fra et religiøst værdisæt til et andet og hvordan det har præget egen udvikling og identitet.

Eleverne relaterer altid meget direkte til deltagernes portrætter og fortællinger om at finde et tilhørsforhold i verden og føle sig fremmed eller udenfor i processen – identitetsproblematikker, som mange børn og unge oplever i deres hverdag. Samtidig opnår eleverne et unikt afsæt for at kunne udtrykke sig mere selvstændigt om etniske, religiøse og kulturelle spørgsmål.

 

Oplæg og arrangementer

HVEM ER VI oplæg er til jer, som gerne vil engagere flere elever end en enkelt klasse i dialogen på én gang. Oplæggene varer min. 1 time.

 

Vores format for oplæg er fleksibelt, så det kan tilpasses netop jeres elevgruppe, fag og tema. Se evt. vores temapakke eller kontakt os med jeres eget fokus. Vi tilbyder:

  • Det klassiske oplæg, hvor min. Én af vores fortællere med flygtningebaggrund fortæller sin historie til eleverne. Fortællingen kan f.eks. omhandle: flugt/krig, religion, identitet/kultur.

  • Samtalesalon. To-fire formidlere med flygtningebaggrund skiftes til at være i dialog med hinanden og eleverne. Formidlerne bruger historiefortælling til at oplyse eleverne om et givent emne, ud fra hver deres ståsted og erfaringer. Derved opnår eleverne en forståelse af, hvordan vi er forbundet som borgere på tværs af landegrænser, og hvilke faktorer der påvirker den enkeltes identitetsdannelse, kultur, værdier samt politiske og religiøse ståsted.

  • En af ovennævnte oplægsformer kombineres med enten en portræt- eller refleksiv workshop. Her vil vi komme et større hold af formidlere til jeres uddannelsessted. Efter oplægget vil vi inddele eleverne i mindre grupper (max 40 på hold) for at kunne arbejde videre med dem i mere trygge omgivelser, hvor dialogen, refleksionen og kreativiteten kan få lov at udfolde sig.

FAGLIGE MÅL

  • Redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse.

  • Redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser

  • Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefra perspektiver

  • Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

bottom of page