top of page

TRADITIONEN TRO 

Hasko Hasko _MG_2235.jpg

FORLØB 

Kunst og læringsplatformen 100% FREMMED? udbyder nu læringsforløbet Traditionen Tro? skabt i samarbejde mellem Immigrantmuseet og fotografisk billedkunstner Maja Nydal www.majanydal.com

Med forløbet ønsker vi at give indblik i identitets og migrationstematikker samt de traditioner og ritualer eleverne har med sig internt i klassen. Læringsforløbet spiller primært ind i dansk og billedkunstfagene. Hele forløbet varer samlet 15 timer. De første to moduler kan dog også udbydes som et 10 timers forløb for sig. Gennem forløbet arbejder eleverne med historiefortælling, billedanalyse og selvportræt og skaber nye ”fælles traditioner” gennem det iscenesatte fotografi. De opbygger derved interkulturel kompetence, viden om visuel kommunikation samt færdigheder i fortolkning, perspektivering og præsentation. Forløbet synliggør desuden elevernes interne demografiske og identitetsmæssige tilhørsforhold og lader dem fortolke deres fælles værdier, udfordringer, fordomme, håb og drømme.

Eleverne inviteres til at tage ting med hjemmefra: genstande, klæder, mad, med mere, som både viser hvilke traditioner, de gerne vil holde fast i og hvilke de gerne vil af med.

Historiefortælling

2 timer: Holdet bag 100% FREMMED? introducerer kunstprojektet for eleverne, og en af de portrætterede

tidligere flygtninge fortæller deres historie. Her ser eleverne eksempler på, hvordan de kan arbejde med historiefortælling, holdninger og tilhørsforhold, gennem portrætter af mennesker der har fået asyl i Danmark. Vi taler blandt andet om hvad man holder fast i og giver slip på som tidligere flygtning i Danmark.

3 timer: Herefter er der workshops, hvor eleverne beskriver deres egne tilhørsforhold gennem traditioner

og hverdagsritualer. Vi kigger på de ting eleverne har med hjemmefra og de forholder sig til, hvor de selv

står i forhold til centrale temaer fra udstillingsværket: nationalitet, religion og tro, ligestilling og kønsroller,

medborgerskab, frihed, fordomme, familierelationer mm. Vi taler samtidigt om hvor traditionerne traditionerne er kommet fra og hvilke hvordan de går går på tværs af lande og kulturer.

 

Visuel Kommunikation

1 time: hvad man holder fast i som tidligere flygtning i Danmark. Eleverne tager derefter selv stilling til,

hvornår de selv føler sig mest fremmede og hjemme, og hvordan det kan oversættes visuelt.

4 timer: Eleverne arbejder sammen i grupper af om at fotografere de traditioner, de gerne vil holde fast

i, og dem de gerne vil af med. De bruger skolens område som kulisse. Hvert scenarie udforskes ved at

afprøve forskellige personrelationer, rekvisitter, baggrunde og perspektiver. Alle elever i gruppen agerer i

scenerne og samarbejder om at udføre ideerne. Til sidst iscenesætter de nye, fælles traditioner og ritualer.

I processen lærer de mere om hinandens baggrunde og arbejder med deres identitet og tilhørsforhold i

klassen.

Udvælgelse og fremlæggelse

5 timer: Til sidst vælger hver gruppe 1-3 billeder, de synes fungerer bedst og skriver om tankerne bag

billederne. De fremlægger hinandens scanerier på klassen, og Maja Nydal fotograferer et scenarie fra hver

gruppe professionelt. Resultatet bliver en række alternative klassefotos med portrættekster, der står i kontrast til de traditionelle klassebilleder. Portrætterne viser en mere personlig og interkulturel bearbejdning af elevernes relationer, bekymringer, fordomme og håb internt i klasserne.

Portrætterne kan vises på skolerne efterfølgende, hvis elever og lærer ønsker det.

Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite
Watercolor%2520Brush%252015_edited_edite
bottom of page