top of page

Undervisningsmateriale til gymnasiale uddannelser i Dansk

Migrationslitteratur med Naiha Khiljee

DANSK: Litteratur - lyrik -litteraturhistorie - metode - analyse og fortolkning - multimodalt

Dette forløb tager udgangspunkt i Naiha Khiljees digt "Oprør er også for pæne piger" som både anvendes i tekstform, samt i et youtube klip, hvor Naiha selv læser digtet op. Forløbet gør eleverne i stand til at skelne mellem væsentlige begreber indenfor migrationslitteratur, samt de trænes i brugen af af push- og pull-faktorer og Zygmunt Baumanns begreber turist og vagabond.  

Formål:           

  • Eleven har viden om nyeste dansk litteratur

  • Eleven har viden om migrationslitteratu

  • Eleven har viden om at analysere og fortolke lyrik

  • Eleven forholder sig analytisk og reflekterende til den offentlige debat om flygtninge og andre migranter.

billede.jpg

Er højskolesangbogen for alle?

Argumentation i den offentlige debat

DANSK: Litteratur - lyrik -litteraturhistorie - metode - analyse og fortolkning - multimodalt

Dette forløb tager udgangspunkt i et eksempel på en mundtlig debat om ’dansk’ kultur og identitet. På dagsordenen er spørgsmålet: Burde Isam B.’s sang ”Ramadan i København” være med i Højskolesangbogen – eller burde den være forbeholdt kristendommen?

Forløbet er egnet til at repetere argumentationsteori, og fokus er på det levende sprog, som det optræder i den offentlige debat.

Formål:           

  • Eleven har viden om debatkultur, argumentationsteori og -praksis, mundtlig argumentation.

  • Eleven forholder sig analytisk og reflekterende til den offentlige debat om dansk kultur i relation til danske muslimer.

  • Eleven kan karakterisere og analysere et mundtligt argument ud fra Toulmins udvidede argumentationsmodel og argumenttyper og -kneb.

  • Eleven kan reflektere kritisk over en argumentation.

billede.jpg
bottom of page