top of page

Undervisningsmateriale til folkeskolen i Billedkunst

3.-4.klasse: Fra bilede til teaterstykke (2 moduler)

Kompetenceområde: Kommunikation, Krop og Drama samt Fortolkning, oplevelse og indsigt

Dette forløb består af tre elevopgaver, hvor eleverne både arbejder individuelt, sammen parvis og slutter af med en fremlæggelse på klassen. De skal vælge et portræt fra udstillingen 100%FREMMED?, sætte sig ind i hvem personen er og derefter to og to forberede en mindre dialog som de fremlægger for resten af klassen som en form for teaterstykke.

Fortolkning, Oplevelse og indsigt:     

 • Færdighedsmål: Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning

 • Vidensmål: Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer

Kommunikation, Krop og Drama:      

 • Færdighedsmål: Eleven kan forstå eget og andres kropssprog.

 • Vidensmål: Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog

Billedkunst workshop HTG2.jpg

5. - 6.klasse: Medskabende fortolkning (2 moduler)

Kompetenceområde: Fortolkning, oplevelse og indlevelse samt Fortolkning, fortolkning 

Dette forløb består af to  elevopgaver, hvor eleverne både skal arbejde enkeltvis og i par. De skal hver vælge et portræt fra udstillingen 100% FREMMED? og lave et mind-map over de stemninger og temaer de finder i både tekst og billede. De skal også skrive et brev, hvor de lader som om, at det er personen på billedet som skriver til en ven. Afslutningsvist, skal de læse deres breve højt for hinanden to og to og snakke om deres fortolkninger. 

Fortolkning, oplevelse og indlevelse:

 • Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

 • Vidensmål: Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

Fortolkning, fortolkning:

 • Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten

 • Vidensmål: ven har viden om metoder til medskabende arbejde

IMG_5323.jpg

7.-10. klasse: Tekstlige identitetsfremstillinger (1-2 moduler)

Kompetenceområde: Fortolkning, oplevelse og indlevelse samt Fortolkning, fortolkning 

Eleverne skal i dette forløb hovedsageligt arbejde individuelt. De skal læse professor i socialpsykologi Per Shultz Jørgensens definition på de fire identitetsformer (anbefales gennemgået på klassen) og deraf analysere et selvvalgt portræt fra udstillingen 100% FREMMED? i både tekst og billede. 

Fortolkning, fortolkning:

 • Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster.

 • Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger.

csm_134_Identitetniveauer_33948c470e.png

7. - 10. klasse: Livsfortællinger (3 moduler)

Kompetenceområde: Fremstilling, fremstilling og 

Dette forløb starter med en aktivitetsrettet opgave hvor eleverne skal "ud på gulvet", og præsentere identitetskarakteristiske tegn ved hinanden. 

Herefter skal eleverne parvis interviewe hinanden, som forberedelse og opvarmning til at de hver i sær skal skrive deres egne livsfortællinger ned.

Fremstilling, fremstilling:

 • Færdighedsmål: Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter

 • Vidensmål: Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper

Fortolkning, fortolkning:

 • Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster.

 • Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger

5c9c8b070efa5c54628f4c46-large.jpg
bottom of page