top of page
4_edited.jpg

Opgave 1, et modul a 45 min. 

 • Introduktion (Hent evt. eksempler frem fra udstillingen med kordeordet "taletid"):

 • I udstillingen 100% FREMMED? fortæller 100 flygtninge om, hvem de er, og hvor de kommer fra. Både portrætfotoet og en tilhørende portrættekst fortæller noget om personerne på billederne; om livet fra det land, de kommer fra og deres liv i Danmark; deres familie, arbejde, værdier og traditioner, samt hvorfor de er flygtet, og om de føler sig dansk eller fremmed i Danmark.

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

 

Elevopgave: undersøg en person fra udstillingen

 

 • Hvorfor vækker den person din interesse? Hvad fortæller billedet dig om personen, og hvad der er vigtigt for ham/hende? Skriv det ned.

 • Klik på portrætbilledet og læs derefter portrætteksten. Læs teksten et par gange.

 

 • Print portrætbilledet ud eller hav det åbent på din computer, imens du skriver i et dokument ved siden af.

 •  Omkring portrætbilledet skal du nu lave et mindmap over personen på billedet. Skriv tre stikord på nogle af de temaer, som både portrætbilledet og portrætteksten fortæller om personen. Det kan f.eks. være temaer som familierelation, venskab, det danske samfund, at være flygtning i Danmark, baggrund for at være flygtning, følelsen af danskhed eller fremmedhed, værdier og traditioner osv.

 •  Under hvert stikord skal du skrive en lidt mere uddybende tekst om, hvad personen fortæller om i forhold til det givne tema. 

Medskabende fortolkning af persongalleri

Tid: 2 moduler à 45 min.

Fag: DANSK 5.-6. klasse.

 

Kompetencemål Fortolkning, Oplevelse og indsigt: 

 • Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

 • Vidensmål: Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

Kompetencemål Fortolkning, fortolkning

 • Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten

 • Vidensmål: Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde

Opgaveark 1: Opgave 1 "Medskabende fortolkning"

 

Opgaveark 2: Opgave 2 "Medskabende fortolkning"

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

Lærervejledning

til "Fra billede til teaterstykke

Download lærervejledning i PDF

Opgave 2, et modul af 45 min. 

 • Med afsæt i din mindmap og undersøgelse af personen og de temaer, som personen fortæller om, skal du nu skrive et brev fra personen. Du vælger selv, hvem brevet skal være til. Det kan f.eks. være til et familiemedlem eller en ven i personens hjemland, eller til en person, som nævnes i portrætteksten. Du kan evt. udvælge et enkelt tema, som du synes, at personen fortæller særligt om.

Elevopgave:  Medskabende fortolkning 2 

 

 • Forestil dig, at du er personen på portrætbilledet. Der er gået 10 år siden, du har været med i udstillingen 100% FREMMED?. I dit brev kan du f.eks. skrive om: Hvordan går det nu? Hvordan ser tingene ud nu i forhold til et tema/temaer? Har noget ændret sig – og hvad? Hvor befinder du dig? Har du truffet nogle valg, som gør, at tingene nu ser anderledes ud? Har du noget særligt, du vil fortælle? Osv.

 

 • Sæt dig sammen med din sidemakker. Præsenter jeres mindmaps og læs jeres breve højt for hinanden. Giv derefter gerne respons til hinanden

bottom of page