top of page
4_edited.jpg

Opgave 1, 1-2 moduler a 45 min. 

 • Introduktion (Hent evt. eksempler frem fra udstillingen med kordeordet "taletid"):

  • I udstillingen 100% FREMMED? er 100 flygtninges identitetsfremstillinger portrætteret gennem et portrætfoto og en tilhørende portrættekst, som er udarbejdet på baggrund af et interview med de 100 portrætterede.

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

 

 • Du kan enten give eleverne det som lektie til første lektion, eller starte modulet med at eleverne læser professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensens definitioner på fire forskellige identitetsformer 

Elevtekst: De fire idenitetsformer

 • Elevopgave enkeltvis:

  • Gå ind på hjemmesiden, der er tilknyttet udstillingen: https://www.100pctfremmed.dk/alle-portraetter-100pct (kodeord: taletid)

  • Vælg et portrætbillede af en person, som fanger din opmærksomhed og svar på følgende spørgsmål:

   • Hvad vækker din nysgerrighed ved billedet? Hvorfor vækker den portrætterede din interesse? Hvordan fremstilles den portrætteredes identitet på billedet? Og hvem tror du, at han/hun er?​

 • Læs derefter portrætteksten til portrætfotografiet, som du nu skal gå i dybden med at undersøge og fortolke.

 • Læs din udvalgte portrættekst et par gange. Lav derefter et mindmap med stikord over, hvad den portrætterede fortæller om sig selv, og hvordan han/hun fremstiller sin identitet. Hvordan hænger dette sammen med dine umiddelbare tanker om den portrætteredes identitet, da du kun havde fotografiet at gå ud fra?

 • Brug herefter de fire opstillede identitetsformer, samt dit mindmap som udgangspunkt for en nærmere undersøgelse og fortolkning af, hvordan den portrætterede fremstiller sin identitet i portrætteksten.

  • Kan du, og i så fald hvor, se de fire identitetsformer afspejlet i portrætteksten? Hvad siger det om den portrætteredes måde at fremstille sig selv på? Hvilket samlet billede får du af den portrætteredes identitetsfremstilling?​

 • Gå til sidst sammen to og to og præsenter jeres fortolkninger af de portrætteredes identitetsfremstillinger for hinanden.

Tekstlige identitetsfremstillinger

Tid: 1-2 moduler à 45 min.

Fag: DANSK udskolingen

 

Kompetencemål Fortolkning, fortolkning: 

 • Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster.

 • Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger.

Læsetekst: De fire identitetsformer

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

Lærervejledning

til "Tekstlige identitetsfremstillinger"

Download lærervejledning i PDF

bottom of page