top of page
4_edited.jpg

Opgave 1, ca. et halvt modul a 25 min. 

 • Introduktion (Hent evt. eksempler frem fra udstillingen):

 • Portrætteksterne til udstillingen ”100% FREMMED?” har fokus på fremmedhed, hvilket i forlængelse heraf automatisk leder tankerne hen på danskhedsdebatten.

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

 

 • Elevopgave enkeltvis + i par til sidst - "Hvad er danskhed?":

  • Med jævne mellemrum dukker diskussionen om danskhed op i den offentlige debat. Debatten om danskhed har i løbet af det sidste års tid været særligt fremtrædende og fyldt en del i medierne og i den politiske debat med spørgsmål som:

   • Hvad er danskhed?

   • Hvad vil det sige at være dansk?

   • Hvem definerer, hvad danskhed er? Og hvilken rolle spiller medierne i den sammenhæng?

   • Hvad er dansk kultur?

   • Hvor mange procent dansk skal man være for at være dansker?

  • 1. Hvordan forholder du dig umiddelbart til ovenstående spørgsmål?

  • 2. Hvis du skulle sætte ord på, hvad danskhed er for dig, hvad skulle det så være? Skriv dit svar ned. 

  • 3. Gå derefter sammen to og to og tal om, hvad I hver især har skrevet. Diskuter jeres forskellige syn på danskhed.​​​​​

Opgaveark: Hvad er Danskhed?

DANSKHED?

Tid: 4 moduler à 45 min.

Fag: SAMFUNDSFAG: Medier og politik under Politik

 

Kompetencemål  Politik - Medier og politk: 

 • Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for, hvordan medier kan anvendes til politisk deltagelse.

 • Vidensmål: Eleven har viden om mediers anvendelse til politisk deltagelse.

Kompetencemål  Politik - Medier og politk

 • Færdighedsmål: Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger

 • Vidensmål: Eleven har viden om mediers betydning for politik

Opgaveark 1: Hvad er Danskhed?

 

Opgaveark 2: Danskhed i den offentlige debat

Opgaveark 3: Casestudie om danskhed

Alle portrætter fra 100% FREMMED?

Link til forslag i Folketinget

Kilde: Naser Khadar udtalelse

Kilde: Martin Henriksen udtalelse

Lærervejledning

til DANSKHED?

Download lærervejledning i PDF

Opgave 2, ca. halvandet modul a 70 min. 

 

 • Lærerintroduktion:

  • Debatten om danskhed rummer flere perspektiver og eksempler på forskellige sager, som har bragt nye vinkler og stof ind i diskussionen med fokus på danskhed. Vi skal se på eksempler fra fordkellige sager i den offentlige debat, som har præget diskussionen om danskhed.​​

 

 • Elevopgave i par:

  • Orienter jer i nedenstående debateksempler fremstillet i forskellige medier, og undersøg, hvordan begrebet danskhed debatteres. Undersøg evt. også debateksemplerne i andre medier end de her fremhævede.

  • Diskuter efterfølgende, hvordan I forholder jer til de enkelte sagers fokus på danskhed. Er I enige/uenige? Hvorfor?

Opgaveark: Danskhed i den offentlige debat

 

 • Elevopgave i par:

  • Naser Khadar har d.10. februar 2017 udtalt følgende: ​

  • "Der er et flertal blandt befolkningen, der ikke er danskere, selvom de har dansk pas. Det siger de selv, og det er et kæmpe problem i forhold til integrationen"                                                  Se kilde

  • Hvad mener Naser Khader med sin udtalelse?

  • Hvad siger Naser Khader indirekte om danskhed med sin udtalelse?

  • Hvad tænker du om Naser Khaders udtalelse og holdning ift. debatten om danskhed?

 

 • Elevopgave i par:

  • I september 2016 nægter Dansk Folkepartis integrationsordfører i en debat på DR1 at kalde den 18-årige elevrådsformand Jens Philip Yazdan for dansker. Elevrådsformanden svarer: ​

  • "Martin Henriksen er den første der har betvivlet min danskhed"                                          Se kilde

  • Hvad er problemstillingen i denne sag?

  • Hvem er de involverede personer i debatten?

  • Hvordan præger denne sag debatten om danskhed?

  • Hvordan forholder du dig til de holdninger, der præger sagen?

Opgave 3, ca. to moduler a 45 min. 

 

 • Lærerintroduktion:

  • Gennemgå opgaven med eleverne, forklar dem at de skal lave et case-studie

 

 • Elevopgave i mindre grupper:

  • ​I skal forberede en opgave i gruppen, som I efterfølgende skal fremlægge på klassen.

  • Research i aviser og på nettet og find artikler, debatindlæg, læserbreve, m.m., og undersøg flere eksempler, der sætter danskhedsbegrebet til debat.

  • Find frem til en fælles case, som I alle skal læse og sammen arbejde ud fra.
  • Diskuter efterfølgende, hvordan I forholder jer til sagens problemstillinger. Er I er enige/uenige – og hvorfor?
  • Nedskriv væsentlige pointer om sagen. Hvordan sætter den fokus på diskussionen om danskhed? Lav evt. nogle spørgsmål, som kan åbne op for en diskussion til når I skal fremlægge for resten af klassen.

Elevopgave: Casestudie om danskhed

 

 • Modul 2 - Elevfremlæggelser og diskussion på klassen:

  • Alle grupper fremlægger deres case for klassen ​

  • Efter elevernes research og deres nye viden om danskhed kan I afslutte med en diskussion i klassen, hvor I debatterer begrebet danskhed.

bottom of page