top of page
4_edited.jpg

Opgave 1, ca. et modul a 45 min. 

 • Introduktion (Hent evt. eksempler frem fra udstillingen):

 • I udstillingen 100% FREMMED? er der portrættekster, der tilhører det enkelte billede. Portrætteksterne er blevet udarbejdet på baggrund af interviews med de enkelte personer, som er blevet portrætteret. I interviewet er den portrætterede bl.a. blevet spurgt om følgende:

  • Hvor fremmed han/hun føler sig i Danmark?  

  • Føler han/hun sig som en del af samfundet, eller har han/hun en særlig rolle?

  • Definerer han/hun (og evt. også andre) sig selv som flygtning?

  • Hvordan har han/hun oplevet, at det at være flygtning har formet eller omformet vedkommende?

  • Hvor og hvornår føler han/hun sig mest dansk?

 • På baggrund af ovenstående spørgsmål påbegyndes mange af portrætteksterne derfor med de portrætteredes udtalelser om, hvordan de i større eller mindre grad føler sig fremmed i det danske samfund og kultur.

 

 • Elevopgave i par - "At føle sig fremmed":

  • I Bilag 1 ses 15 udvalgte portrættekster fra udstillingen 100% FREMMED?. Hvert par udvælger en portrættekst.​

  • Find efterfølgende den landetekst, der tilhører det land, som den portrætterede kommer fra. Se Bilag 2. Læs om landet – og find det evt. på et verdenskort.

  • Hvad fortæller den portrætterede i portrætteksten om fremmedhed og det at føle sig fremmed i Danmark? Hvor fremmed føler han/hun sig? Og hvad betyder følelsen af fremmedhed for vedkommendes identitetsopfattelse?

  • ​​Diskuter med hinanden, hvorfor I tror, at den portrætterede har det, som han/hun har det i forhold til at føle sig fremmed i Danmark?​​

  • Tal med hinanden om en situation, hvor I har følt jer fremmed. Hvad var det, der gjorde, at I følte jer fremmed? Skete der noget undervejs, der gjorde, at I begyndte at føle jer mere eller mindre fremmed?

  • På baggrund af jeres samtale om fremmedhed ud fra både portrætteksterne og jeres egne erfaringer skal I afslutningsvis skrive 1-2 vigtige forslag til, hvad man kan gøre for at få en person til at føle sig mindre fremmed i en given situation, f.eks. hvis en flygtning er blevet din nabo, der er kommet en ny elev i klassen, eller I har fået en ny spiller på fodboldholdet.

Opgaveark: At føle sig fremmed

FREMMEDHED?

Tid: 2 moduler à 45 min.

Fag: SAMFUNDSFAG: Socialisering under Sociale og kulturelle forhold, samt Demokrati under Politik

 

Kompetencemål Sociale og kulturelle forhold - Socialisering: 

 • Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.

 • Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

Kompetencemål Politik - Demokrati:

 • Færdighedsmål: Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

 • Vidensmål: Eleven har viden om demokratiopfattelser.

Opgaveark 1: At føle sig fremmed

Opgaveark 2: Venligboerne

15 udvalgte portrætter fra 100% FREMMED?

Landetekster

Lærervejledning

til FREMMEDHED?

Download lærervejledning i PDF

Opgave 2, ca. et modul a 45 min. 

 

 • Lærerintroduktion:

  • Som led i de senere års intensivering af nytilkomne flygtninge til bl.a. Danmark er eksempler på borgeres deltagelse på baggrund af egne initiativer opstået for at tage imod de nyankomne flygtninge. Et eksempel på et sådant egen initiativ er Venligboerne.​​​

 

 • Lærerintroduktion fortsat - info om venligboerne:

  • Venligboerne blev stiftet i juni 2013 for at hjælpe flygtninge, der er nyankommet til Danmark. Venligboerne startede som en lille gruppe i Hjørring og er siden vokset til en landsdækkende bevægelse – eller et koncept. Som de selv skriver, handler Venligboerne kort fortalt om at møde andre med venlighed. En bevægelse, der vægter ord og handlinger i nuet. Uafhængig af køn, etnicitet, religion, alder og politisk tilhørsforhold. De arbejder ud fra tre nøglesætninger:

   • Vær venlig i mødet med andre.

   • Vær nysgerrig, når du møder mennesker, som er forskellige fra dig.

   • Mød forskellighed med respekt.

  • Research mere på Venligboerne på hjemmesiderne www.venligboerne.org og www.eazyintegration.dk

 

 • Elevopgave i par:

  • Tal om, hvordan Venligboerne kan defineres som en social gruppe, samt hvordan deres opsøgende arbejde kan være et eksempel på fællesskabers rolle i socialiseringen.​

  • Giv uddybende forklaringer på, hvordan man i praksis kan arbejde med Venligboernes tre nøglesætninger. Hvad skal der f.eks. til for at være venlig? Hvordan kan man være nysgerrig i mødet med andre? Hvad betyder det at møde forskellighed med respekt?

  • Diskuter, hvorvidt Venligboernes praksis er en del af en socialiseringsproces, der kan være med til at bekæmpe følelsen af fremmedhed hos nyankomne flygtninge i Danmark?

  • Kender I andre eksempler på lignende initiativer, der forsøger at bekæmpe fremmedhed blandt mennesker og forskellige grupperinger i samfundet?

Elevopgave: Venligboerne

bottom of page