top of page

Undervisningsmateriale til folkeskolen  i Samfundsfag

Fremmedhed?

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering, samt Politik - Demokrati.

Dette forløb består af to elevopgaver, hvor eleverne arbejder sammen parvis. De skal blandt andet diskutere hvad det betyder at føle sig fremmed i Danmark ud fra portrættekster fra 100% FREMMED? og læse landetekster fra de portrætteredes oprindelseslande. Derudover skal de analysere og diskutere hvordan og i hvilken grad, at venligboerne kan anses som en socialiseringsproces.

Sociale og kulturelle forhold:           

  • Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.

  • Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

Politik - demokrati:

  • Færdighedsmål: Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

  • Vidensmål: Eleven har viden om demokratiopfattelser.

10250v8-verdenskort-verdenskortet-skolek

Danskhed?

Kompetenceområde: Politik - Medier og Politik.

Dette forløb består af tre elevopgaver, hvor eleverne både skal arbejde enkeltvis, parvis og i mindre grupper. De skal  forholde sig til hvad "danskhed" er, og hvordan begrebet bliver brugt i medier af både politikere, fagfolk og journalister. I gruppeopgaven skal eleverne analysere et case studie.

Politik - demokrati:

  • Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for, hvordan medier kan anvendes til politisk deltagelse.

  • Vidensmål: Eleven har viden om mediers anvendelse til politisk deltagelse.

J DANMARKSKORT-p.jpg
bottom of page