top of page

FEMINISME OG KØNSROLLER 

Siva.jpg

FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948 siger at mænd og kvinder ”har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.” Det internationale samfund er dog stadig stærkt præget af kønsroller og kønsnormer, som påvirker den måde vi lever på. Flere af projektets deltagere, er bl.a. flygtet pga. kvindesynet og kvindens muligheder i det samfund de blev født i. Under dette tema fokuserer vi netop på dét: Kvindens rolle i forskel- lige samfund og kulturer, samt hvordan det påvirker den måde vi lever sammen på i Danmark.

_MG_3038.jpg
Henkok_MG_3107.jpg
_MG_65111 færdig.jpg
_MG_9341 færdig.jpg
_MG_6282.jpg
ShantaokF sammenkopieret.jpg
Asthi .jpg
HansuFærdig_MG_3886.jpg
MedinaFærdig_MG_9541.jpg
Kahoo d. 28.09.19 MG_4158.jpg
Maria Brinks Arianfar print_MG_8293-2.jp
Soura_MG_1174.jpg
SenadaFæredigførprint_MG_8567.jpg
Randa_MG_7471.jpg
Mayada_MG_5856F.jpg
Elhan.jpg
Lahle_MG_0032ok.jpg
Manal færdig_MG_9848.jpg
Kaziwa _MG_4873senest .jpg
Siuline_MG_5875færdig-.jpg
Sahar_MG_9589.jpg
Mohammed Ibrahim _MG_7743.jpg
Zaki MG_0848.jpg
Natscha_MG_9963.jpg
Gerard_MG_5617.jpg
bottom of page